top of page

Transporter

Boka tid med en

begravningsrådgivare

Tillsammans skapar vi en fin och minnesvärd begravning.

Ett begravningsuppdrag är förenat med olika typer av transporter. Vi har alltid valt att sköta det i egen regi något som vi på senare tid är tacksamma för, eftersom det innebär att vi kan säkerställa att det sker på ett värdigt sätt. Något som dessvärre längre inte är givet.

För oss är det ett hedersuppdrag att ta hand om en avliden person.

Vårt omhändertagande av den avlidne

Alltid utbildad personal

Anpassade fordon

Välskötta och representativa fordon

Bra arbetsmiljö

Hållbarhetstänkande

Hämtning i bostad

Vi finns dygnet runt till hands för att hämta en avliden vid dödsfall i bostad, äldreboende eller annan plats.

Vi har alltid medarbetare i beredskap. Några punkter för ett värdigt omhändertagande:

  • Alltid två personer som hämtar

  • Ett helt nytt bårlakan ingår i hämtningen

  • Hel, ren och fräsch utrustning

  • Diskret men representativt fordon

 
Kostnad för hämtning inom orten:
Dagtid: från 2500 kr
Övrig tid: från 3500 kr
 
I Örebro län har begravningsbyråerna avtalat med sjukvårdshuvudmännen att sköta hämtningarna och att kostnaden går direkt till dödsboet. I andra län finns andra lösningar.

Bisättningstransport

Bisättning avser att transportera den döde från bårhus (t ex vid sjukhus) till bisättningslokal (gravkapell vid kyrka/krematorium) inför begravning eller kremation.
Vår målsättning är att göra transporten så snart som möjligt efter dödsfallet för att säkerställa en värdig hantering och belastning på bårhuset. Många anhöriga uppskattar också att den döde blir iordninggjord och får komma till bisättning. Det är dödsboet som ansvarar och bekostar transport till bisättning.
 
Kostnad för bisättningstransport: från 1900 kr

Kistläggning

Vi ordnar med att göra iordning personen i kistan efter önskemål.
Traditionellt är det med en så kallad Svepdräkt. En vit dräkt gjord för en varsam påklädning och vackert intryck.


Allt vanligare blir att man vill ha den dödes personliga kläder. Ibland har man tagit på dessa på äldreboende och ibland lämnar man in så vi tar på det vid kistläggningen. Kistläggningen görs alltid med största respekt och så fint som möjligt oavsett om anhöriga vill se den döde.

Pris: 1200 kr

Längre transporter inom landet

Ibland vill man begravas på en annan ort än där man avlider. Vi hjälper till att ordna transporter inom hela landet själva eller i samarbete med kollegor runt om i landet.


Om man avlider under en resa kan hemförsäkringen i vissa fall täcka transport kostnaden.
Om man är remitterad för vård eller obduktion på annan ort brukar sjukvårdshuvudmannen stå för kostnaden för återtransport

Begravning på annan ort

Genom ett rikstäckande samarbete med ca 400 begravningsbyråer inom ramen för Sveriges auktoriserade begravningsbyråer kan vi ordna begravningar var som helst i Sverige.

Transport till utlandet

Om man härstammar från ett annat land vill man ibland bli transporterad till sitt ursprungsland för begravning. Vi kan hjälpa till att ordna allt kring formalia med flygbolag och ambassader samt kista och transporter

Transport från utlandet

När ett dödsfall sker i utlandet ordnas ofta hemtransporten via försäkringsbolaget.

Transport till kyrka och krematorium

Från det att kistan kommit till bisättning har begravningshuvudmannen (Svenska kyrkan) ansvar för transporterna. Därför kostar det normalt sett inte något för transport till kyrka eller krematorium i samband med begravningsakt (även om man inte är kyrkotillhörig eller har begravningen i Svenska kyrkans ordning). Notera dock att vissa undantag finns t ex om det är mellan olika orter/församlingar.

 

I de flesta församlingar utför vi transporterna med samma värdighet och etik som vi gör med alla transporter. Några församlingar sköter transporter i egen regi.

Skagerstrands är sedan 2018 en del av familjeföretaget Götmars. Från och med 1 november byter vi namn till Götmars. Det gör att vi får ännu bättre möjligheter att ge våra kunder bästa service. Du kommer även fortsättningsvis möta samma erfarna och engagerade personal på våra kontor.

bottom of page